Αναλυτικά Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Χειρουργικές επεμβάσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • Αφαίρεση μορφωμάτων τραχήλου, προσώπου, καφαλής (λιπώματα, σπίλοι, επιθηλιώματα κα)
 • Αφαίρεση βλαβών στόματος, γλώσσας

ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • Ευθειασμός ρινικού διαφράγματος
 • Συρρίκνωση κάτω ρινικών κογχών με υπερήχους η ραδιοσυχνότητες
 • Λύση μετεγχειρητικών συμφύσεων
 • Ενδοσκοπική χειρουργική παραρρινίων ( χρόνιες ιγμορίτιδες- πολύποδες)
 • Ρινοπλαστικη
 • Αντιμετώπιση ρινορραγίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΡΥΓΓΑ –ΛΑΡΥΓΓΑ

 • Παρακέντηση περιαμυγδαλικού αποστήματος
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Φαρυγγοπλαστική για αντιμετώπιση ροχαλητού.
 • Αφαίρεση υπογνάθιου αδένα , ελασσόνων σιελογόνων ( βιοψία χείλους, για διάγνωση ρευματολογικών παθήσεων )
 • Διόρθωση βραχέος χαλινού γλώσσας – χείλους.
 • Μικρολαρυγγοσκόπηση –διερεύνηση βράγχους φωνής
 • Φωνομικροχειρουργική για παθήσεις φωνητικών χορδών.
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων λάρυγγα

ΩΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • Παρακέντηση τυμπάνου
 • Ενδοτυμπανικές ενέσεις
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων έξω ακουστικού πόρου

Θεραπευτικές Εφαρμογες

ΜΥΤΗ

 • Σκολίωση ρινικού διαφράγματος
 • Υπερτροφία ρινικών κογχών
 • Αλλεργική ρινίτιδα
 • Πολύποδες μύτης
 • Ιγμορίτιδα – ρινοκολπίτιδα
 • Ρινορραγίες
 • Διαταραχές όσφρησης

ΑΥΤΙ

 • Αιφνίδια βαρηκοΐα
 • Εκκριτική ωτίτιδα
 • Εμβοές
 • Εξωτερική ωτίτιδα
 • Ίλιγγος
 • Κυψελίδα
 • Ωτοσκλήρυνση
 • Νόσος Meniere
 • Προβλήματα από πτήσεις και καταδύσεις

ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑΣ

 • Άφθες στόματος
 • Κακοσμία στόματος
 • Ροχαλητό

ΛΑΡΥΓΓΑΣ

 • Οδηγίες φωνητικής υγείας
 • Λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση
 • Βράγχος φωνής
 • Λευκοπλακία

ΠΑΙΔΙΑ

 • Αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) – αδενοειδεκτομή
 • Αμυγδαλές- Αμυγδαλεκτομή
 • Οξεία μέση / εκκριτική ωτίτιδα
 • Σωληνίσκοι αερισμού

Εξετάσεις

Ωτομικροσκόπηση

Αξιόπιστος, λεπτομερής και ασφαλής τρόπος εξέτασης του αυτιού και δυνατότητα θεραπευτικών παρεμβάσεων ( αφαίρεση κυψελίδας , παρακέντηση ,ενδοτυμπανικές ενέσεις )

Έλεγχος μέσου ωτός με τυμπανομετρία και προσδιορισμό αντανακλαστικών αναβολέα

Εξέταση πολύ χρήσιμη στην παρακολούθηση της εκκριτικής ωτίτιδας στα παιδιά και στους ενήλικες , στην διάγνωση της ωτοσκλήρυνσης , προβλημάτων ευσταχιανής σάλπιγγας.

Ακοολογικός έλεγχος σε ειδικό ηχομονωμένο θάλαμο

Περιορισμός εξωτερικών θορύβων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον εξεταζόμενο.

Ωτοακουστικές εκπομπές

Ιδιαιτέρως χρήσιμη στην διάγνωση της βαρηκοΐας στα παιδιά (σωστή λειτουργία κοχλία) επειδή δεν απαιτείται η συμμετοχή του εξεταζόμενου.

Βιντεοηλεκτρονυσταγμογραφία και διερεύνηση ιλίγγου

Πλήρης καταγραφή του πρωτοκόλλου διάγνωσης ιλίγγου με δυνατότητα ανάλυσης και παρακολούθησης των ευρημάτων

Διερεύνηση εμβοών

Πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων εξετάσεων (πλήρης έλεγχος ακοής, ωτοακουστικές εκπομπές, ακουστικά προκλητά δυναμικά, ηλεκτρονυσταγμογραφία αν υπάρχουν και διαταραχές ισορροπίας)

Ενδοσκόπηση ρινός ρινοφάρυγγος και λάρυγγα με άκαμπτο και εύκαμπτο ρινοφαρυγγολαρυγγοσκόπιο

Γίνεται με τα ενδοσκόπια, εργαλεία με τα οποία μπορούμε να εξετάσουμε το εσωτερικό της μύτης με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και αμεσότητα, βλέποντας σημεία που έως τώρα ήταν δύσκολο να ελεγχθούν με την κλασσική πρόσθια ρινοσκόπηση. Με τον ίδιο τρόπο ελέγχεται και ο ρινοφάρυγγας (το πίσω μέρος της μύτης εκεί που βρίσκονται τα κρεατάκια) έχοντας έτσι μια καλύτερη επισκόπηση των περιοχών και επομένως ασφαλέστερη διάγνωση του οποιουδήποτε προβλήματος.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής της εξέτασης σε βίντεο ή DVD για την παρακολούθηση – σύγκριση των ευρημάτων και εκτίμηση της πορείας του προβλήματος

Έλεγχος ρινικής αλλεργίας

Διενέργεια των δερματικών δοκιμασιών νυγμού (skin prick tests) για τα αναπνευστικά αλλεργιογόνα, μέθοδος ασφαλής και αξιόπιστη.

Έλεγχος οσφρητικής λειτουργίας

Υποκειμενική μέθοδος στην οποία ο ασθενής καλείται να αναγνωρίσει ένα σετ 12 διαφορετικών οσμών.

Διερεύνηση ροχαλητού

Λήψη ειδικού ιστορικού, εξέταση όλων των δομών φάρυγγα, ρινοφάρυγγα, υποφάρυγγα τόσο με άμεση επισκόπηση όσο και με χρήση εύκαμπτου ενδοσκοπίου για ειδικές διαγνωστικές εξετάσεις.

Παιδο - ΩΡΛ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Πλήρης ΩΡΛ εξέταση
 • Ωτομικροσκόπηση

Εξέταση του έξω ακουστικού πόρου και του τυμπάνου με μεγάλη μεγέθυνση και ακρίβεια και δυνατότητα μικροεπεμβάσεων με μεγάλη ασφάλεια.

 • Εκτίμηση ακοής με παιγνιοακοομετρία και ανίχνευση ωτοακουστικών εκπομπών

Πολύ σημαντικές εξετάσεις για την πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων στην ακοή που μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή ανάπτυξη της ομιλίας ,αλλα και την γενική ψυχοκινητική συμπεριφορά του παιδιού.

 • Έλεγχος μέσου ωτός με τυμπανομετρία και προσδιορισμό αντανακλαστικών αναβολέα

Εξετάσεις οι πιο  χρήσιμες στην διάγνωση και  παρακολούθηση της εκκριτικής ωτίτιδας στα παιδιά

 • Ενδοσκοπικός έλεγχος για υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια) , πολύποδες , εστίες αιμορραγίας , ξένα σώματα κλπ

Η εκτίμηση της όψης αλλα και κυρίως του μεγέθους των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς μπορεί να επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό η ρινική αναπνοή και να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στην ανάπτυξη του παιδιού , όσο και στην εν γένει συμπεριφορά του.

 • Δερματικές δοκιμασίες νυγμού (skin prick tests) για ανίχνευση αλλεργιών

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 • Αδενοτομή
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Μείωση μεγέθους αμυγδαλών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων.
 • Καυτηρίαση μύτης για αντιμετώπιση ρινορραγιών.
 • Διόρθωση βραχέος χαλινού γλώσσας
 • Παρακέντηση τυμπάνου
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
TOP