Χειρουργικές επεμβάσεις

Χειρουργικές επεμβάσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • Αφαίρεση μορφωμάτων τραχήλου, προσώπου, καφαλής (λιπώματα, σπίλοι, επιθηλιώματα κα)
 • Αφαίρεση βλαβών στόματος, γλώσσας

ΡΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • Ευθειασμός ρινικού διαφράγματος
 • Συρρίκνωση κάτω ρινικών κογχών με υπερήχους η ραδιοσυχνότητες
 • Λύση μετεγχειρητικών συμφύσεων
 • Ενδοσκοπική χειρουργική παραρρινίων ( χρόνιες ιγμορίτιδες- πολύποδες)
 • Ρινοπλαστικη
 • Αντιμετώπιση ρινορραγίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΦΑΡΥΓΓΑ –ΛΑΡΥΓΓΑ

 • Παρακέντηση περιαμυγδαλικού αποστήματος
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Φαρυγγοπλαστική για αντιμετώπιση ροχαλητού.
 • Αφαίρεση υπογνάθιου αδένα , ελασσόνων σιελογόνων ( βιοψία χείλους, για διάγνωση ρευματολογικών παθήσεων )
 • Διόρθωση βραχέος χαλινού γλώσσας – χείλους.
 • Μικρολαρυγγοσκόπηση –διερεύνηση βράγχους φωνής
 • Φωνομικροχειρουργική για παθήσεις φωνητικών χορδών.
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων λάρυγγα
 • Συρρίκνωση - κρυπτόλυση αμυγδαλών με ραδιοσυχνότητες και υπερύχους σε περίπτωση υπερτροφίας ή κακοσμίας
 • Αφαίρεση παρωτίδας, βραχειακών κύστεων τραχήλου

ΩΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

 • Τυμπανοπλαστικές
 • Παρακέντηση τυμπάνου
 • Ενδοτυμπανικές ενέσεις
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Αφαίρεση ξένων σωμάτων έξω ακουστικού πόρου
TOP